It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Lähdeluettelo

Atopialiitto. Ihottuman hoito [Viitattu 11.12.2020] http://www.atopialiitto.fi/tietoa_atopiasta/ihottuman_hoito

Clear about Psoriasis, Patient Survey. An Online Global Patient Study, 2016.

DLQI-ohjeistus, Duodecim Käypä hoito -suositus.[viitattu 11.12.2020] http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50062b.pdf

Duodecim Käypä hoito, Psoriaasi (iho ja nivelet) 26.6.2012 [viitattu 11.12.2020] http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50062

Duodecim Käypä hoito, Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) potilasversio. [viitattu 11.12.2020] http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00073

Duodecim Terveyskirjasto, Liikunta. [viitattu 11.12.2020] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00077

Duodecim Terveyskirjasto, Psoriaasi [Viitattu 11.12.2020] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00473

Duodecim Terveyskirjasto, UV-valohoito. [viitattu 11.12.2020] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00750

Elämänlaatukysely (Dermatology life quality index) [viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/DLQI-ela%CC%88ma%CC%88nlaatukysely.pdf

EMEA European Medicines Agency. Evaluation of Medicines for Human Use. Guideline on Clinical Investigation of Medicina Products Indicated For the Treatment of Psoriasis. 2004.

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2014 (6) , Uudet biologiset lääkkeet tulehduksellisten ihosairauksien hoidossa, Tarja Mälkönen, [viitattu 11.12.2020] http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/6/duo11544

National Psoriasis Foundation, Life with Psoriasis: Stress. 2016. [viitattu 11.12.2020] https://www.psoriasis.org/life-with-psoriasis/stress

National Psoriasis Foundation. Complementary and Alternative Therapies: Heart Healthy Diet. [haettu 25.11.2014, tarkistettu 11.12.2020] https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementary-and-alternative/diet-and-nutrition/heart-healthy-diet

National Psoriasis Foundation. Life with psoriasis: Relationships. [haettu 25.11.2015, tarkistettu 11.12.2020] https://www.psoriasis.org/life-with-psoriasis/relationships

National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Psoriasis Types: plague, pustular, erythrodermic, inverse, guttate. 2014. https://www.psoriasis.org/about-psoriasis

National Psoriasis Foundation. Treating Psoriasis: Exercise. [haettu 19.1.2015, tarkistettu 11.12.2020] https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementary-and-alternative/exercise

NHS choices. Psoriasis - Living with. [viitattu 11.12.2020] http://www.nhs.uk/Conditions/psoriasis/Pages/livingwith.aspx

Psoriasisiliitto, Hoidon tavoitteet ja mittarit. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisiliitto, Jo todettu psoriasis [viittattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Eläminen psoriasiksen kanssa. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Ennen lääkärikäyntiä [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Epäiletkö psoriasista. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Hoitovaihtoehdot. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Mistä apua. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Psoriasiksen vaikeusasteet [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä -potilasesite. [viitattu 11.12.2020]  https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Psoriasis-koskettaa-pintaa-syvemm%C3%A4lt%C3%A4-2016.pdf

Psoriasisliitto, Psoriasista sairastavan sosiaaliturva 2017. [viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Psoriasista-sairastavan-sosiaaliturva-v.-2017.pdf

Psoriasisliitto, Psorilinja. Psoripotilaan maksuton puhelinpalvelu. [viitattu 11.12.2020] http://www.psorilinja.fi/

Psoriasisliitto, Sairauden eri muodot [viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/sairauden-eri-muodot/

Psoriasisliitto, Tule mukaan aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus [viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/tule-mukaan/aurinkopainotteinen-sopeutumisvalmennus/

Psoriasisliitto, Valohoito. [viitattu 11.12.2020]

Psoriasisliitto, Vertaistuki [Viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/tule-mukaan/vertaistuki/

Reumaliitto, Ihon alla: Nivelpsoriasis. Reuma-lehti 4/2016 https://www.reumaliitto.fi/fi/ihon-alla-nivelpsoriasis

Reumaliitto, Psoriasisliitto, Nivelpsoriasis. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille, 2014. [viitattu 11.12.2020] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Nivelpsoriasis.pdf

WHO Global Report on Psoriasis. 2016. [viitattu 11.12.2020] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf