It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Sådan vurderer lægen sværhedsgraden af din psoriasis

Sværhedsgraden af din psoriasis kan vurderes på flere forskellige måder. Mange hudlæger anvender den såkaldte PASI-score (Psoriasis Area and Severity Index) som redskab til at bedømme sværhedsgraden af dine fysiske symptomer. Desuden lytter de til, hvordan dit liv med psoriasis er, og hvordan sygdommen påvirker dig i din dagligdag.

Hudlægen har følgende redskaber for sammen med dig at måle sværhedsgraden, og hvor meget sygdommen påvirker din livskvalitet. Resultatet udgør én af de faktorer, som tages med i overvejelsen af de forskellige behandlingsmuligheder.

PASI (Psoriasis Area and Severity Index)

PASI er den mest almindelige skala, når en hudlæge skal bedømme udbredelse og sværhedsgrad af psoriasis. Ved hjælp af PASI vurderer hudlægen, hvor stor en del af kroppen der er dækket af psoriasis. Desuden vurderer lægen udslættets rødme, tykkelse og skællen. Som patient får du ”PASI-points”, hvor skalaen er 0-72. 0 betyder, at du er helt symptomfri. Points over 30 er ganske sjældne.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

DLQI er et spørgeskema, som din hudlæge anvender for at bedømme, hvordan sygdommen påvirker dit daglige liv og din livskvalitet. Skemaet består af 10 spørgsmål om, hvordan psoriasis påvirker dine daglige aktiviteter, påklædning, fritid, arbejde og skole samt personlige relationer. Der er også spørgsmål om din nuværende behandling.

”Håndflademetoden” BSA (Body Surface Area)

Håndflademetoden er en enklere og hurtigere målemetode end PASI. Her måler man helt enkelt med din håndflade (inklusive fingre), hvor stor en del af din krops overflade, som dækkes af psoriasisudslæt. En håndflade angiver 1% af kroppens areal.

BSA (håndflademetoden)