It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Behandling af psoriasis

Der findes mange forskellige måder at behandle psoriasis på, og valget af behandling afhænger af en række forskellige faktorer. Når lægen har undersøgt dig og talt med dig, vil han anbefale dig en behandling ved at vurdere blandt andet følgende faktorer:

 • Hvornår har du først oplevet symptomer?
 • Hvilken type psoriasis har du?
 • Hvor på kroppen har du psoriasis?
 • Hvor alvorlige er dine symptomer?
 • Hvordan påvirker psoriasis dit daglige liv?
 • Din alder og din generelle helbredstilstand

Ved at tale med din læge om dette, og om hvilket mål du har med din behandling, kan I sammen finde den behandling, som passer dig bedst.

Hvornår er en psoriasispatient velbehandlet? Hør hvad overlæge Claus Zachariae har at sige om dette.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved behandling af psoriasis

Sundhedsstyrelsen har i 2016 udgivet national klinisk retningslinje for psoriasis, som har til formål at sikre hurtig, ensartet og tilstrækkelig behandling af patienter med psoriasis på tværs af Danmark.

I retningslinjerne anbefales følgende ved lokale behandlinger:

”(…)Det er samtidig vigtigt, at de patienter, som ikke opnår tilstrækkelig behandlingseffekt hos almen praktiserende læge, henvises videre til dermatologisk speciallæge inden for en rimelig tid. Derfor finder arbejdsgruppen det relevant, at patienterne bliver vurderet efter 28 dage med henblik på vedligeholdelsesplan, behandlingsskift eller henvisning til dermatologisk speciallæge.”

Behandlingstrappe

Hvilke typer behandling af psoriasis findes der?

Behandlingerne for psoriasis inddeles overordnet i følgende typer:

1. Lokal (smøre) behandling af psoriasis

Lokale behandlinger af psoriasis er behandling, der påføres direkte på huden for eksempel som creme, salve eller gel. Der findes en hel del forskellige lokale behandlinger, og de skal altid anvendes, som lægen ordinerer.

Lokale behandlinger bruges til de mildeste former for psoriasis, hvor der kun er psoriasis i afgrænsede områder af huden og i kombination med andre behandlinger til patienter med mere udbredte forandringer.

Lokale behandlingstyper kan eksempelvis være følgende:

 • Fugtighedscreme, salicylsyrepræparater og hudolie
 • Topikale steroider fx i cremer, salve og gel
 • Tjære fx i cremer og salve
 • D-vitaminlignende stof, der nedsætter produktionen af hudceller

2. Lysterapi til psoriasis

Med lysterapi behandles huden med forskellige typer af ultraviolet (UV) lys.
Lysterapi kan eksempelvis være følgende:

 • Ultraviolet lys med UV-B-lys
 • PUVA, der er en kombination af UVA-lys og medicinsk behandling
 • Klimaterapi (sol og badning i saltvand)

Lysterapi bruges typisk til personer, hvor behandling med cremer eller salver ikke har haft tilstrækkelig effekt.

3. Systemisk (tablet) behandling af psoriasis

Systemisk behandling betyder, at medicinen virker i hele kroppen. Systemisk behandling kan man få som tabletter eller injektioner. I dag findes der en del systemiske behandlinger på markedet.
Systemisk behandling bruges til personer, der har moderat til svær psoriasis.

4. Systemisk, biologisk behandling af psoriasis

De biologiske lægemidler, som findes i dag, retter sig direkte mod de stoffer, som findes i forhøjede mængder hos personer med psoriasis. Biologiske lægemidler er forbeholdt patienter med de sværeste former for psoriasis.

Biologisk behandling af psoriasis virker på hele kroppen. Biologiske lægemidler kan ikke tages som tabletter. I stedet gives de som injektioner i fedtdepoterne under huden (subkutane injektioner) eller som injektioner direkte i blodbanen (intravenøse infusioner).

Biologisk behandling anvendes til personer, der har moderat til svær psoriasis, og som ikke har oplevet effekt ved brug af anden systemisk behandling.

Disse lægemidler gives hovedsagligt på de 6 dermatologiske afdelinger i Danmark (Gentofte, Bispebjerg, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg)

For alle de biologiske lægemidler gælder det, at patienterne skal opfylde en række betingelser for at kunne få tilbudt de biologiske lægemidler.

Disse betingelser er beskrevet som 10 reglen og kigger på 3 forskellige ting.

 • PASI > 10 
 • DLQI > 10 
 • BSA > 10 %

Klik her for læse mere om PASI, DLQI (livskvalitetstesten) og BSA (håndflademetoden).

Andre betingelser for biologisk behandling er:

 • Patienter, som ikke responderer på eller har kontraindikationer over for eller er intolerant (uacceptable bivirkninger) over for lokalbehandling og methotrexat
 • Hvis der er kontraindikationer for methotrexat, bør man overveje, om patienten kan være kandidat til lysbehandling